Territorial defense and its medical support - today's challenge

Keywords: medical support, Territorial Defense Forces, problematic issues

Abstract

The purpose of the work to study the positive experience of anti-terrorist operation / environmental protection and ways to optimize the activities of medical forces of the Armed Forces of Ukraine in order to create an optimized model of medical support of the Territorial Defense Forces in the context of national resistance - territorial defense, resistance movement and preparation of Ukrainian citizens for national resistance.

Materials and methods.  The state of organization of medical support of the Territorial Defense Forces, problematic issues and ways to solve them has been analized for finding positive experience in organizing medical support of the Defense Forces in the ATO / JFO and emergency medical care (hereinafter EMС) in emergencies in the health care system of Ukraine and the Unified State Civil Protection System. Legal acts regulating the activities of medical forces of the Armed Forces of Ukraine and EMС in the National Assembly, publications in open sources. Bibliographic, analytical, systematic approach have been used.

Results. As a result of the analysis, it was determined that the medical forces of the Armed Forces of Ukraine are generally ready to perform their assigned tasks, but full medical readiness of the Territorial Defense Forces Command as a medical management body, medical service of brigades and battalions of the Territorial Defense Forces is not possible in such a short time, but there are alternative solutions to this important state problem.

Conclusions: The territorial service of the Territorial Defense Forces will be able to perform tasks of providing medical care to the personnel of the Territorial Defense Forces and the population in full, provided the territorial principle is used in a single medical space with the involvement of forces and means of territorial units, subsystems of medical protection in the Unified state system of civil protection.

Author Biographies

V. P. Pechyborsch, SSI "Center for Innovative Medical Technologies NAS of Ukraine»

Head of the Department of Scientific and Organizational Work of SSI "Center for Innovative Medical Technologies NAS of Ukraine» doctor of medical science, professor

V. M. Yakimets, SSI "Center for Innovative Medical Technologies NAS of Ukraine»

Deputy Director of the Center for Innovative Medical Technologies NAS of Ukraine» doctor of medical science, professor

I. V. Ogorodniychuk, Ukrainian Military Medical Academy

Professor of the Department of Military Preventive Medicine of the Ukrainian Military Medical Academy, doctor of medical sciences, associate professor, lieutenant colonel of medical service

V. V. Yakimets, ain Medical Center of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine

Head of the Center for Preventive Medicine, Main Medical Center of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Candidate of Medical Sciences

O. V. Pechyborsch, Main Military Medical Clinical Center (Central Clinical Hospital) of the State Border Guard Service of Ukraine

Head of the Department of Neurosurgery Main Military Medical Clinical Center (Central Clinical Hospital) of the State Border Guard Service of Ukraine

References

Pechyborshch V.P., P.B. Volianskyi, P.B., Yakymets, V.M., Voronenko, V.V., Khyzhniak, M.I. (2019). «Medychnyi zakhyst naselennia v nadzvychainykh sytuatsiiakh v yedynii derzhavnii systemi tsyvilnoho zakhystu» Kyiv: «Vydavnytstvo Liudmyla», 693.

Pechyborshch V.P., Volianskyi, P.B., Yakymets, V.M., Voronenko, V.V., Khyzhniak, M.I., Perekhrestenko, O.V., Ryzhenko, S.A., Halachenko, O.O. (2019). «Optymizatsiia diialnosti Derzhavnoi sluzhby medytsyny katastrof» I i II tomy, Kyiv: SPD Chalchynska N.V., 766.

Vitalne slovo do hostei ta uchasnykiv Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii Ministra oborony Ukrainy heneral armii Ukrainy Poltoraka S.T. 1 hrudnia 2016 r. «Vidrodzhennia Ukrainskoho viiska: suchasnist ta istorychna retrospektyva»: Zbirnyk materialiv Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii 1–2 hrudnia 2016 r. – K. : NUOU, 2016. – 161 s..

Zakon Ukrainy «Pro osnovy natsionalnoho sprotyvu» 16.07.2021 r. № 1702-IX (Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR), 2021, № 41, st.339)

Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 17.09.2021 r. №473/2021 «Pro zatverdzhennia «Stratehichnoho oboronnoho biuleteniu Ukrainy».

Konstytutsiia Ukrainy (Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 1996, № 30, st. 141) iz zminamy ta dopovnenniamy.

Postanova KMU vid 31.10.2018 r. № 910 «Pro zatverdzhennia Voienno-medychnoi doktryny».

Zakon Ukrainy «Osnovy zakonodavstva Ukrainy pro okhoronu zdorovia». № 2801-XII vid 19.11.1992. (Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 1993, № 4, st.19) iz zminamy ta dopovnenniamy.

Zakon Ukrainy «Pro ekstrenu medychnu dopomohu» (Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR), 2013, № 30, st.340). iz zminamy ta dopovnenniamy.

Kodeks tsyvilnoho zakhystu Ukrainy (Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR), 2013, № 34-35, st.458).

Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 24.05.2017 r. № 352-r «Deiaki pytannia medychnoho zabezpechennia viiskovosluzhbovtsiv, osib riadovoho i nachalnytskoho skladu ta politseiskykh, yaki berut uchast v antyterorystychnii operatsii ta zdiisnenni zakhodiv iz zabezpechennia natsionalnoi bezpeky i oborony, vidsichi i strymuvannia zbroinoi ahresii Rosiiskoi Federatsii u Donetskii ta Luhanskii oblastiakh» (zi zminamy).

Nakaz Ministerstva oborony Ukrainy ta Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy vid 07.02.2018 roku № 49/180 «Pro vyznachennia mekhanizmu nadannia vtorynnoi (spetsializovanoi) i tretynnoi (vysokospetsializovanoi) medychnoi dopomohy viiskovosluzhbovtsiam, yaki berut uchast v antyterorystychnii operatsii ta zdiisnenni zakhodiv iz zabezpechennia natsionalnoi bezpeky i oborony, vidsichi i strymuvannia zbroinoi ahresii Rosiiskoi Federatsii ta/abo v umovakh zaprovadzhennia voiennoho chy nadzvychainoho stanu» (zi zminamy, zareiestrovanyi u Ministerstvi yustytsii Ukrainy 28.02.2018 roku za № 252/31704).

Nakaz MOZ Ukrainy vid 28.10.2002 №385 «Pro zatverdzhennia perelikiv zakladiv okhorony zdorovia, likarskykh, provizorskykh posad ta posad molodshykh spetsialistiv z farmatsevtychnoiu osvitoiu u zakladakh okhorony zdorovia».

Spilnyi nakaz MVS ta MOZ Ukrainy: vid 03.04.2018 r. № 275/600 ta zareiestrovano v Miniusti 19.04.2018 r. za № 479/3931 «Pro zatverdzhennia Instruktsii shchodo orhanizatsii vzaiemodii mizh Derzhavnoiu sluzhboiu Ukrainy z nadzvychainykh sytuatsii i Ministerstvom okhorony zdorovia Ukrainy u razi vynyknennia nadzvychainykh sytuatsii».

Spilnyi nakaz MVS ta MOZ Ukrainy vid 16.08.2018 r. № 677/1503, zareiestrovane v Miniusti 30.10.2018 r. za № 12321/32681 «Pro zatverdzhennia Poriadku spilnykh dii syl tsyvilnoho zakhystu ta zakladiv okhorony zdorovia pid chas zdiisnennia aeromedychnoi evakuatsii povitrianymy sudnamy Derzhavnoi sluzhby Ukrainy z nadzvychainykh sytuatsii».

Postanova KMU vid 09.01.2014 r. № 11 «Pro zatverdzhennia Polozhennia pro yedynu derzhavnu systemu tsyvilnoho zakhystu».

Postanova KMU vid 11.03.2015 r. № 101 «Pro zatverdzhennia typovykh polozhen pro funktsionalnu i terytorialnu pidsystemy yedynoi derzhavnoi systemy tsyvilnoho zakhystu».

Postanova KMU vid 08.07. 2015 r. № 469 «Pro zatverdzhennia Polozhennia pro spetsializovani sluzhby tsyvilnoho zakhystu».

Postanova KMU vid 06.06.2018 r. № 450 «Pro vnesennia zmin do Polozhennia pro yedynu derzhavnu systemu tsyvilnoho zakhystu i Polozhennia pro Derzhavnu inspektsiiu yadernoho rehuliuvannia Ukrainy».

Nakaz MOZ Ukrainy vid 25.03. 2019 r. № 667 «Pro zatverdzhennia Polozhennia pro funktsionalnu pidsystemu medychnoho zakhystu naselennia».

Nakaz MOZ Ukrainy vid 12.06.2019 r. № 1349 ta zareiestrovano v Miniusti Ukrainy 09.07.2019 r. za № 758/33759 «Pro zatverdzhennia Polozhennia pro medychnu spetsializovanu sluzhbu tsyvilnoho zakhystu».

Nakaz MOZ Ukrainy vid 18.02.2015 r. № 75 «Pro dodatkovi zakhody shchodo zabezpechennia funktsionuvannia zakladiv okhorony zdorovia v umovakh osoblyvoho periodu ta podolannia naslidkiv nadzvychainoi sytuatsii derzhavnoho rivnia sotsialnoho ta voiennoho kharakteru».

23. Viiskovyi standart 01.305.001 (Vydannia 1). Spilna obiednana doktryna z medychnoi evakuatsii . STANAG 2546 (MEDSTD)- ALLIED JOINT DOCTRINE FOR MEDICAL EVACUATION – AJMedP-2.

Nakaz MOZ Ukrainy vid 05.01.2017 r. № 6 “Pro zatverdzhennia perelikiv likarskykh zasobiv ta medychnykh vyrobiv, yaki povynni buty v skladi aptechok medychnykh zahalnoviiskovykh indyvidualnykh, aptechky avtomobilnoi zahalnoviiskovoi, naplichnyka medychnoho zahalnoviiskovoho sanitara ta naplichnyka medychnoho zahalnoviiskovoho sanitarnoho instruktora”, shcho zareiestrovanyi u Ministerstvi yustytsii Ukrainy 25.02.2017 r. za № 113/29981.

Rozporiadzhennia KMU vid 31.03.2014 r. № 300-r «Pro zatverdzhennia pereliku i norm nakopychennia v systemi ekstrenoi medychnoi dopomohy likarskykh zasobiv ta medychnykh vyrobiv pershoi neobkhidnosti dlia orhanizatsii medyko-sanitarnoho zabezpechennia tsyvilnoho naselennia pid chas osoblyvoho periodu».

Postanova KMU vid 29.03.2001 r. № 308 «Pro poriadok stvorennia i vykorystannia materialnykh rezerviv dlia zapobihannia, likvidatsii nadzvychainykh sytuatsii tekhnohennoho ta pryrodnoho kharakteru ta yikh naslidkiv».

Nakaz MOZ Ukrainy vid 10.08.2001 r. № 331 «Pro zatverdzhennia nomenklatury rezerviv likarskykh zasobiv, vyrobiv medychnoho pryznachennia ta medychnoho obladnannia dlia zapobihannia ta likvidatsii naslidkiv nadzvychainykh sytuatsii tekhnohennoho ta pryrodnoho kharakteru».

Nakaz MOZ Ukrainy vid 09.09.2006 r. № 613«Pro vnesennia zmin do nakazu MOZ Ukrainy vid 10.08.2001 r. № 331».

Postanova KMU vid 11.07.2011 r. № 827 «Pro zatverdzhennia polozhennia pro Derzhavnu sluzhbu medytsyny katastrof»

Nakaz MOZ Ukrainy vid 01.06.2009 r. № 370 «Pro yedynu systemu nadannia ekstrenoi medychnoi dopomohy», zareiestrovanym v Min.iustytsii Ukrainy 14.09.2009 r. za № 863/16879.

Zakon Ukrainy «Pro natsionalnu bezpeku Ukrainy» vid 21.06. 2018 r. № 2469-VIII.

Nakaz Heneralnoho shtabu Zbroinykh Syl Ukrainy vid 20.12.2017 r. № 445 «Pro zatverdzhennia Doktryny medychnoho zabezpechennia Zbroinykh Syl Ukrainy».

Nakaz Heneralnoho shtabu Zbroinykh Syl Ukrainy vid 09.07.2018 r. № 258 «Pro zatverdzhennia Kerivnytstva z medychnoi evakuatsii u Zbroinykh Sylakh Ukrainy».

Nakaz Heneralnoho shtabu Zbroinykh Syl Ukrainy vid 11.02.2019 r. № 60 «Pro zatverdzhennia Nastanovy z medychnoho zabezpechennia Zbroinykh Syl Ukrainy na osoblyvyi period».

Volianskyi, P.B., Pechyborshch, V.P,. Yakymets, V.M,. Voronenko, V.V., et all (2021). Osnovni zasady vzaiemodii medychnoi sluzhby Syl Oborony ta systemy okhorony zdorovia Ukrainy v ATO/OOS. Metodychni rekomendatsii - (analitychnyi ohliad normatyvno-pravovykh dokumentiv Derzhavy). Kyiv, SPD Chalchynska N.V. 54.

Published
2022-03-11
How to Cite
Pechyborsch, V. P., Yakimets, V. M., Ogorodniychuk, I. V., Yakimets, V. V., & Pechyborsch, O. V. (2022). Territorial defense and its medical support - today’s challenge . Ukrainian Journal of Military Medicine, 3(1), 5-18. https://doi.org/10.46847/ujmm.2022.1(3)-005

Most read articles by the same author(s)