Medical protection in the use of biological weapons

Keywords: bacteriological (biological) weapon, striking factors, toxins, viruses, pathogenic agents, medical defence

Abstract

The purpose: On the basis of analysis of problems that can arise up in the process of common to all arm, medical defence of troops and population at application of bacteriological weapon in the conditions of war and to define basic principles of medical defence.

Materials and methods. In research the used materials of experience of application of bacteriological weapon, normatively legal acts, scientific publications, materials of research and practice conferences. Research methods: Analytical, bibliographic, historical, logical, analysis of the systems.

Results. In the conditions of war, not eliminated possibility of application of bacteriological weapon invaders against the personnel of troops and peaceful population, that requires serious attitude toward the questions of algorithm of actions in the process of exposure, indication and liquidation of consequences of application of bacteriological weapon. Success of the system of measures of medical defence at application of bacteriological weapon is arrived at by acquisition of theoretical knowledge and practical skills of troops and population from to medical help and medical defence. Іmplementation of measures of liquidation of consequences of application of bacteriological weapon is provided by creation of reserve of necessary medications, equipment at a peace-time and preparation of the special personnel able to work and execute functions in difficult terms at переводі of establishment of health protection on an increase протиепідемічний mode.

Conclusions. The use of algorithm of operating under medical defence at application of bacteriological weapon must become an obligatory constituent for soldiery and population at liquidation of consequences of application of pathogenic agents in the battle conditions of war.

Author Biographies

V. M. Yakimets, SRI “Center for Innovative Medical Technologies of the National Academy of Sciences of Ukraine”

doctor of medical science, professor, Deputy Director of the SRI "Center for Innovative Medical Technologies NAS of Ukraine"

V. P. Pechyborsch, SRI “Center for Innovative Medical Technologies of the National Academy of Sciences of Ukraine”

Doctor of medical science, professorHead of the Department of Scientific and Organizational Work of SRI "Center for Innovative Medical Technologies NAS of Ukraine» 

I. V. Ogorodniychuk, Ukrainian Military Medical Academy

Lieutenant colonel of medical service, doctor of medical sciences, associate professor, professor of the Department of Military Preventive Medicine of the Ukrainian Military Medical Academy

V. V. Yakimets, Center for Preventive Medicine, Main Medical Center of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine

Head of the Center for Preventive Medicine, Main Medical Center of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Candidate of Medical Sciences

O. V. Pechyborsch , Main Military Medical Clinical Center (Central Clinical Hospital) of the State Border Guard Service of Ukraine

Lt Col MS, Head of the Department of Neurosurgery Main Military Medical Clinical Center (Central Clinical Hospital) of the State Border Guard Service of Ukraine

References

Bondarenko V.D., Yakymets V.M., Pechyborshch V.P., et al (2021) Naukove obhruntuvannia systemy pidhotovky fakhivtsiv preventyvnoi medytsyny dlia potreb zony bezpeky ta zony boiovykh dii OOS. «Vydavnytstvo Liudmyla» Kyiv. [in Ukrainian].

Material z Vikipedii - vilnoi entsyklopedii. / https://uk.wikipedia.org/wiki. // O. Manachynskyi, I. Yu. Khudetskyi, V. V. Narozhnov / Biolohichna zbroia // 2004. [in Ukrainian].

Material z Vikipedii - vilnoi entsyklopedii. / https:/uk.wikipedia.org/wiki. // Nastanova VOOZ «Zakhody systemy hromadskoi okhorony zdorovia u vidpovid na zahrozu zastosuvannia biolohichnoi ta khimichnoi zbroi» 2004 roku. https://uk.wikipedia.org/wiki/ [in Ukrainian].

Halaka, S.P. (2004) Konventsiia pro zaboronu rozrobky, vyrobnytstva, nakopychennia zapasiv bakteriolohichnoi (biolohichnoi) ta toksychnoi zbroi ta pro yikh znyshchennia 1972 // Ukrainska dyplomatychna entsyklopediia. (Vols. 2). - K: Znannia Ukrainy/ ISBN 966-316-039-X [in Ukrainian].

Volianskyi, P. B., Pechyborshch, V. P., Yakymets, V. M., Voronenko, V. V., & Khyzhniak, M. I. (2019). Medychnyi zakhyst naselennia v nadzvychainykh sytuatsiiakh v yedynii derzhavnii systemi tsyvilnoho zakhystu. Kyiv: Vydavnytstvo Liudmyla. 693 s. [in Ukrainian].

Materialy «Kontseptsii dopomohy v razi podii iz velykoiu kilkistiu postrazhdalykh» Seminar na temu «Masovi neshchasni vypadky» - Biolohichna katastrofa: diahnostyka ta likuvannia urazhen patohenamy/toksynamy. Kyiv, Ukraina 17-19 zhovtnia 2018. [in Ukrainian].

Yakymets, V. M., Khyzhniak, M. I., Slabkyi, H. O., Ustinova, L. A., Pechyborshch, V. P., & Blyzniuk, M. D. (2018). Pryntsypy medychnoho zakhystu pry zastosuvanni bakteriolohichnoi zbroi. Ukraina. Zdorovia natsii, (4 (1)), 36-43. [in Ukrainian].

US Army Medical Research Institute of Infectious Diseases (USAMRIID). Medical Management of Biological Casualties Handbook. 6th ed. Fort Detrick, MD:USAMRIID; 2005.

Naukovyi visnyk TEKhNOKPAT / http://technocrat.org.ua/02.12.2012/ [in Ukrainian].

Smertelni virusy: istoriia stvorennia ta vyprobuvannia / 30.04.2020. [in Ukrainian].

Radianskyi Soiuz hotuvavsia do viiny y rozrobliav riznomanitnu biolohichnu zbroiu 30.04.2020. [in Ukrainian].

Material z Vikipedii - vilnoi entsyklopedii. / Zakhyst vid zbroi masovoho urazhennia // https://uk.wikipedia.org/wiki/.

A.P. Shaliapin / Zakhyst vid zbroi masovoho urazhennia // https://uk.wikipedia.org/wiki/Wayback_Machine. [in Ukrainian].

Pechyborshch V.P., Volianskyi P.B., Yakymets V.M., et al. (2019) Optymizatsiia diialnosti derzhavnoi sluzhby medytsyny katastrof // (Vols. 1-2). SPD Chalchynska N.V. Kyiv. 766 s. [in Ukrainian].

Nakaz MOZ Ukrainy vid 18.05.2012 r. № 366 «Pro zatverdzhennia zahalnykh vymoh shchodo provedennia medychnoho sortuvannia postrazhdalykh i khvorykh ta form medychnoi dokumentatsii» zatverdzhenyi v Miniusti Ukrainy 05.06.2012 r. № 884/21196. [in Ukrainian].

Nakaz MOZ Ukrainy vid 15.01.2014 r. № 34 «Pro zatverdzhennia ta vprovadzhennia medyko-tekhnolohichnykh dokumentiv zi standartyzatsii ekstrenoi medychnoi dopomohy», nakaz vtratyv chynnist krim «Medychne sortuvannia» [in Ukrainian].

Nakaz MOZ Ukrainy vid 01.06.2009 r. № 370 «Pro yedynu systemu nadannia ekstrenoi medychnoi dopomohy» zareiestrovanoho u Ministerstvi yustytsii Ukrainy 14.09. 2009 r. za № 867/16883, iz zminamy, vnesenymy zghidno z nakazom MOZ Ukrainy vid 24.09.2020 № 2179. [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro zabezpechennia sanitarnoho ta epidemichnoho blahopoluchchia naselennia» (Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy), 1994, № 27, st.218) iz zminamy ta dopovnenniamy. [in Ukrainian].

Nakaz MOZ Ukrainy vid 05.06.2019 r. № 1269 «Pro zatverdzhennia ta vprovadzhennia medyko-tekhnolohichnykh dokumentiv zi standartyzatsii ekstrenoi medychnoi dopomohy». [in Ukrainian].

Nakaz MOZ Ukrainy vid 27.05.2011 r. 322 «Pro zatverdzhennia metodychnykh rekomendatsii z provedennia dekontaminatsii postrazhdalykh vnaslidok dii khimichnykh, radiatsiinykh chynnykiv ta biolohichnykh ahentiv». [in Ukrainian].

Lytvynenko, V. Shcho poriatuie vid epidemii infektsiinykh khvorob pid chas viiny Novosty medytsynы / Mnenyia https://med.oboz.ua/medical/ chto-spaset-ot-epidemii-infektsij-vo-vremya [in Ukrainian].

Published
2022-06-30
How to Cite
Yakimets, V. M., Pechyborsch, V. P., Ogorodniychuk, I. V., Yakimets, V. V., & Pechyborsch , O. V. (2022). Medical protection in the use of biological weapons. Ukrainian Journal of Military Medicine, 3(2), 66-80. https://doi.org/10.46847/ujmm.2022.2(3)-066
Section
Military preventive medicine

Most read articles by the same author(s)