IMPROVEMENT OF THE DISPERSERATION OF THE ARMED ARMED FORCES OF UKRAINE IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION

  • M.I. Badiuk UMMA
  • T.A. Bibik UMMA
  • V.V. Solyarik
  • Y.P. Denysuk
Keywords: servicemen, risk factors, arterial hypertension, medical examination.

Abstract

The article analyzes the risk factors and their impact on the development of arterial
hypertension in the military. Among servicemen, the main risk factors are: smoking,
overweight and alcohol consumption. It is shown that early detection and monitoring of the course
arterial hypertension among servicemen in the process of dispensary dynamic
monitoring, is an urgent area of work to prevent cardiac
vascular diseases and prevention of mortality from them.

References

Алексєєв Н. А. Оптимізація організаційнихтехнологій в багатопрофільному лікувально- профілактичному закладі І Н. А. Алексєєв. - К., 2001. - 240 с.

Аметов А. С. Ожиріння і серцево-судинні захворювання І А. С. Аметов ІІ Терапевт. арх. -2001. - № 8. - С. 66-69.

Тимофєєва Т.Н. Аналітична довідка про епідеміологічну ситуацію по АГ в 2008 році і її динаміці з 2003 по 2008 рік за трьома проведення моніторингу І Т.Н. Тимофєєва, А. Д. Дєєв, С. А. Шальнова та ін. - К., 2009. - С. 12.

Антонов Д. П. Зарубіжний досвід формування фінансових ресурсів в охороні здоров'я І Д. П. Антонов ІІ Проблеми стандартизації в охороні здоров'я. - 2005. - № 6 - С. 35-40.

Арутюнов, Г. П. Терапія факторів ризику серцево-судинних захворювань: керівництво І Г. П. Арутюнов. - М .: ГЕОТАР-Медіа, 2010. - 672 с.

Бібік Т.А. Функціональний стан та працездатність військовослужбовців із хворобами системи кровообігу в процесі навчально-бойової діяльності І Т.А. Бібік ІІ Військова медицина України. - 2009. - №9. - С.106-112.

Бритов А. Н. Соціально-економічний статус і серцево-судинна система. Популяційне 5- річне проспективне дослідження І А. Н. Бритов, Н. А. Єлісєєва, А. Д. Дєєв ІІ Російський національний конгрес кардіологів. - Томськ, 2004. - С. 73-74.

Бульда В. І. Хронічне вживання алкоголю та підвищений артеріальний тиск І В. І. Бульда, О. Є. Корсунська ІІ Журнал внутрішня медицина. - 2008. - №3 - 32 с.

Герасименко Н. Ф. Здоров'я чи тютюн: цифри і факти І Н. Ф. Герасименко, Д. Г. Заридзе, Г. М. Сахарова. - М, 2007. - 80 с .

Осипова І. В. Гіпертонія на робочому місці: Діагностика. Особливості перебігу. Лікування. Профілактика: монографія І І. В. Осипова, О. Н. Антропова, А. Г. Зальцман, Е. Н. Воробйова. -Барнаул: Параграф, 2010. - 274 с.

Published
2018-04-08
How to Cite
Badiuk, M., Bibik, T., Solyarik, V., & Denysuk, Y. (2018). IMPROVEMENT OF THE DISPERSERATION OF THE ARMED ARMED FORCES OF UKRAINE IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION. Ukrainian Journal of Military Medicine, 18(1), 5-11. Retrieved from https://ujmm.org.ua/index.php/journal/article/view/3