IMPROVEMENT OF DISPENSARIZATION OF SOLDIERS OF THE ARMED FORCES OF UKRAINE WITH CARDIOVASCULAR DISEASES

  • M.I. Badiuk UMMA
  • T.A. Bibik UMMA
  • V.V. Solyarik UMMA
Keywords: servicemen, risk factors, cardiovascular diseases, medical examination.

Abstract

The article analyzes the risk factors for cardiovascular disease.
It is shown that servicemen who were under dispensary dynamic supervision have
fewer risk factors and lower levels of cardiovascular disease, as well as significantly lower risk
occurrence of coronary complications within 10-
you are years old.

References

1. Аметов А. С. Ожиріння і серцево-судинні захворювання // Терапевт. арх. - 2001. - № 8. - С. 66-69.
2. Аналітична довідка про епідеміологічну ситуацію по АГ в 2008 році і її динаміці з 2003 по 2008 рік за трьома проведення моніторингу / Т.Н. Тимофєєва, А. Д. Дєєв, С. А. Шальнова та ін. - 2009. - С. 12.
3. Аронов Д. М. Первинна та вторинна профілактика серцево-судинних захворювань // Серце. - 2002. - Т. 1, № 3. - С. 109-112.
4. Арутюнов, Г. П. Терапія факторів ризику серцево-судинних захворювань: керівництво / Г. П. Арутюнов. - М .: ГЕОТАР-Медіа, 2010. - 672 с.
5. Гіпертонія на робочому місці: Діагностика. Особливості перебігу. Лікування. Профілактика: монографія / І. В. Осипова, О. Н. Антропова, А. Г. Зальцман, Е. Н. Воробйова. - Барнаул: Параграф, 2010. - 274 с.
6. Коваленко, Д. Б. Науково обгрунтовані підходи до контролю епідеміологічної ситуації щодо артеріальної гіпертонії на популяційному рівні: автореф. дис. канд. мед наук: 14.01.05 / Д. Б. Коваленко. - Челябінськ, 2010. - 22 с.
7. Кравченко А. М. Робота, стрес і артеріальна гіпертензія // Здоров'я України. - 2012. - №3. - 15-18 с.
8. Лурін І.А. Диспансеризація як основа системного моніторингу стану здоров'я військовослужбовців Служби безпеки України / І.А. Лурін, В.О. Волошин, Г.І. Тітов // Військова медицина України. - 2011. - №-4. - С. 47-51.
9. Соціальна медицина та організація охорони здоров'я / Під ред. Вороненка Ю.В., Москаленка В.Ф. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. - 677 с.
10. Березін О.Є. Оцінка глобального кардіоваскулярного ризику, переваги та та обмеження мультифакторного підходу // Український медичний часопис. - 2007. - № 3/59.
- С.37-44.
Published
2018-04-23
How to Cite
Badiuk, M., Bibik, T., & Solyarik, V. (2018). IMPROVEMENT OF DISPENSARIZATION OF SOLDIERS OF THE ARMED FORCES OF UKRAINE WITH CARDIOVASCULAR DISEASES. Ukrainian Journal of Military Medicine, 18(1), 11-18. Retrieved from https://ujmm.org.ua/index.php/journal/article/view/4