PROSPECTS FOR THE USE OF CIVIL HEALTHCARE INSTITUTIONS FOR MEDICAL SUPPORT OF TROOPS IN THE UNIFORM MEDICAL SPACE

  • I.P. Khomenko
  • A.M. Halushka
  • V.O. Zhahovsky
  • V.G. Livinsky
Keywords: medical support, medical service, health care facilities, system Health Care.

Abstract

The article highlights the implementation of a new approach to the use of opportunities
civil health care system for the needs of medical support of the Armed Forces of Ukraine and others
military formations, which was introduced by a relevant government order and a joint order
Ministry of Defense of Ukraine and the Ministry of Health of Ukraine. The need is emphasized
creation of a reserve of profile beds in civilian health care facilities for medical care
assistance to wounded (sick) servicemen and the mechanism of its implementation is revealed.
It is claimed that the implementation of the proposed mechanism for the use of civilian opportunities
health care facilities in the interests of medical care will allow the creation of troops in Ukraine
effective, always ready to work
military health care system.

References

Білий В.Я., Жаховський В.О., Лівінський В.Г., Кудренко М.В., Мельник І.П. "Розвиток системи лікувально-евакуаційних заходів як основи медичного забезпечення військ в особливий період" // Україна. Здоров'я нації (науково- практичний журнал) - К.:2016. - Вип. № 3(39) - С. 5-11.

Мультановский М.П. История медицины.- МедГиз, 1961. - 348 с.

Заблудовский П.Е., Крючок Р.Р., Кузьмин М.К., Левит М.М. История медицинь. - М.: Медицина, 1981. - 352 с.

Білий В.Я. Еволюція поглядів та розвиток системи лікувально-евакуаційного забезпечення військ - уроки для Збройних Сил України / В.Я. Білий, А.В. Верба, М.І. Бадюк, В.О. Жаховський, В.Г. Лівінський // Збірник наукових праць НАМН України "Медичне забезпечення антитерористичної операції: науково- організаційні та медико-соціальні аспекти" - К. 2016. - С. 60-76.

Чаплик В.В. Медицина надзвичайних ситуацій: підруч. для студ. вищ. мед. навч. заклад. / Чаплик В.В., Олійник П.В., Омельчук С.Т. - Вінниця : Нова Книга, 2012. - 352 с.

Медико-санітарна служба Бундесверу. Інформаційний огляд № 4(38). Київ-2009. 54 с.

Організація медичного забезпечення збройних сил європейських держав: навч. посіб. з курсу інозем. мед. термінології / [М.І. Бадюк, О.В. Рудинський та ін.]. - К. : СПД Чалчинська Н.В., 2014. - 104 с.

Голота А.С. "Медицинская служба вооруженньх сил Норвегии". Журнал "Военно- медицинский журнал", № 9'2014, С. 68-73.

Голота А.С. "Медицинская служба вооруженньх сил Литвь". Журнал "Военно- медицинский журнал", № 1'2016, С. 49-53.

Алейников С.В. "Медицинская служба национальньх вооруженньх сил Латвии". Журнал "Военно-медицинский журнал", № 8'2015, С. 58-62.

Анисимов А.С. "Медицинская служба сил оборонь Зстонии". Журнал "Военно-медицинский журнал", № 6'2015, С. 61-64.

Ізраїльський лікар розповів про досвід військової медицини Ізраїлю - [Електронний ресурс], 01.04.2015 - Режим доступу: http:// g a l i n f o .com. иa/news / izrailskyy_likar_rozpoviv_pro_dosvid_ viyskovoi_medytsyny_izrailyи_189706.html.

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 1995 року № 819 "Про взаємодію медичних служб Збройних Сил та інших військових формувань із державною системою охорони здоров'я і про створення загальнодержавної системи екстремальної медицини".

Указ Президента України від 14 травня 1998 року № 475 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 квітня 1998 року "Про стан державного матеріального резерву та мобілізаційної підготовки".

Білий В.Я. Щодо необхідності та порядку залучення цивільних закладів охорони здоров'я для медичного забезпечення військ / В.Я. Білий, А.В. Верба, В.О. Жаховський, В.Г. Лівінський // Наука і оборона (науково-теоретичний та науково- практичний журнал МО України) - К.:2017. -№ 1'2017.- С. 31-36.

Лівінський В.Г. Обгрунтування нового механізму використання системи цивільної охорони здоров'я для лікування поранених і хворих військовослужбовців шляхом створення тимчасових функціональних об'єднань / В.Г. Лівінський // Україна. Здоров'я нації (науково- практичний журнал) - К.:2016. - Вип. № 4/1(41), 2016. С. 63-68.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 18 лютого 2015 року № 75 "Про додаткові заходи щодо забезпечення функціонування закладів охорони здоров'я в умовах особливого періоду та подолання наслідків надзвичайної ситуації державного рівня соціального та воєнного характеру".

Указ Президента України від 24 вересня 2015 року № 555/2015 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року "Про нову редакцію Воєнної доктрини України".

Указ Президента України від 14 березня 2016 року № 92/2016 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 березня 2016 року "Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України".

Указ Президента України від 6 червня 2016 року № 240/2016 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року "Про стратегічний оборонний бюлетень України".

Лівінський В.Г. Щодо можливості та перспектив використання цивільних закладів охорони здоров'я для лікування поранених і хворих військовослужбовців / В.Г. Лівінський // lnternational research and practice conference "lnnovative technology in medicine: experience of Poland and Ukraine" - Lиblin, Repиblic of Poland, April 28-29, 2017, р. 134-138.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 352-р "Деякі питання медичного забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та поліцейських, які беруть участь в антитерористичній операції".

Published
2018-06-23
How to Cite
Khomenko, I., Halushka, A., Zhahovsky, V., & Livinsky, V. (2018). PROSPECTS FOR THE USE OF CIVIL HEALTHCARE INSTITUTIONS FOR MEDICAL SUPPORT OF TROOPS IN THE UNIFORM MEDICAL SPACE. Ukrainian Journal of Military Medicine, 18(2), 5-12. Retrieved from https://ujmm.org.ua/index.php/journal/article/view/5