ON PERSONAL AND PROFESSIONAL LIFE OF THE FIRST CHIEF THERAPEUTIST OF THE DEFENSE MINISTRY OF UKRAINE, ONE OF THE ORIGINATORS OF THE MILITARY MEDICAL SERVICE REFORMING, MAJOR-GENERAL OF MILITARY MEDICAL SERVICE N.N. VOVKODAV (on the occasion of the 75th an

  • M.P. Boychak
Keywords: Military Medical Service reforming, Main Military Medical Directorate, public health service department, Chief therapeutist, Academic department of the battlefield therapy of Ukrainian Military Medical Academy, territorial system of provision of medical services, military-medical clinical centers.

Abstract

The article tells on the personal and professional life of the Candidate of Medical Science, the Honored doctor of Ukraine, Major-general of Military Medical Service N.N. Vovkodav – First Deputy Chief of the Military Medical Directorate (Chief therapeutist), one of the originators of the Military Medical Service of Ukraine reforming. After studying at the military-medical faculty at the Kuibyshev Medical Institute and the Militarymedical Academy n.a. S.M. Kirov, N.N. Vovkodav worked his way up from chief of internal medicine departments of military hospitals to the leading therapeutist of the district hospital, and to the Chief Therapeutist of the Kyiv military district in the Soviet times, and to the First Deputy Chief of the Main Military Medical Directorate (Chief therapeutist) of the Armed Forces of Ukraine. N.N. Vovkodav introduced new ways of reforming Military Medical Service – creation of the territorial system of provision of medical services to troops, organization of the military-medical clinical centers, new principles of military medical service financing, took part in setting up of Ukrainian Military Medical Academy, Main military-medical hospital, other military-medical institutions. He is an author of more than 70 research works and two monographies, dedicated to issues of military medicine reforming 

References

1. Вовкодав М.М. Українська військовомедична академія/Білий В.Я., Вовкодав М.М., Пасько В.В., Клішевич Б.А.//Проблемы военного здравоохранения и пути его реформирования. Млы науч.-практ. конф. – К., 1996. – с.34-40.
2. Вовкодав М.М. Вимоги до підготовки військово-медичних кадрів на сучасному етапі/ Вовкодав М.М., Клішевич Б.А.//У кн.: Актуальні проблеми військової медицини. Матеріали 1-ї наук.- практ. конф. – К., 1995. – с. 14-16.
3. Воронко А.А., Куц Т.В., Ткаленко О.М. Кафедра військової загальної практики – сімейної медицини УВМА – 25 років досвіду підготовки військових лікарів загальної практики//Військова медицина України. Том 18. Дайджест до ювілею УВМА. – 2018. – с. 123.
4. Вовкодав М.М. Завдання кафедри військової терапії у підготовці лікарів загальної практики/Вовкодав М.М., Бойчак М.П., Козачок М.М.//Проблеми військової охорони здоровя і шляхи її реформування (Військова медична освіта та наука).Збірн. наук. праць УВМА. – К., 1998. – с. 46-49.
5. Вовкодав М.М. Кадри як складова частина медичного забезпечення Збройних Сил України/ Вовкодав М.М., Жаховський В.О.// Проблемы военного здравоохранения и пути его реформирования. М-лы науч.-практ. конф. – К., 1997. – с.21-23. 6. Вовкодав М.М. Концептуальні підходи до реформування військово-медичної служби/Білий В.Я., Вовкодав М.М., Пасько В.В.//Народна армія. – 1994. – 1 грудня. – c. 2.
7. Вовкодав М.М. Військова медицина в центрі реформи ситстеми медичного забезпечення/ Вовкодав М.М., Скалецький Ю.М.// Актуальні проблеми військової медицини. Матеріали 1-ї наук.- практ. конф. – К., 1995. – с. 12-14.
8. Вовкодав Н.Н. Об основных направлениях реформы военного здравоохранения/Белый В.Я., Вовкодав Н.Н.// Проблемы военного здравоохранения и пути его реформирования. Сб. науч. тр. УВМА. К., 1996. – с. 4-18.
9. Білий В.Я., Вовкодав М.М., Скалецький Ю.М., Хижняк М.І. Концепция основных направлений реформы военного здравоохранения. – К., 1997. – 24 с.
10. Вовкодав Н.Н. Об основных направлениях реформы военного здравоохранения/Белый В.Я., Вовкодав Н.Н.// Проблемы военного здравоохранения и пути его реформирования. Сб. науч. тр. УВМА. К., 1996. – с. 4-18.
11. Вовкодав Н.Н. О необходимости замены ведомственного военного здравоохранения на территориальную систему военно-медицинского обеспечения// Проблемы военного здравоохранения и пути его реформирования. Сб. науч. тр. УВМА. К., 1996. – с. 23-28.
12. Вовкодав Н.Н. Медико-демографическая ситуация в стране и пути дальнейшего совершенствования медицинского обеспечения военнослужащих/Вовкодав Н.Н., Бойчак М.П., Хижняк Н.И.//Проблемы военного здравоохранения и пути его реформирования. Сб науч. тр. УВМА. К., 1996. – с. 147-150.
13. Вовкодав Н.Н. Охрана здоровья военнослужащих может оказаться вне проводимой в ВС Украины реформы// Проблемы военного здравоохранения и пути его реформирования. Сб. науч. тр. УВМА. К., 1996. – с. 41-46.
14. Вовкодав М.М. Шляхи підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги військовослужбовцям// Актуальні проблеми військової медицини. Матеріали 1-ї наук.-практ. конф. – К., 1995. – с. 11-12.
15. Вовкодав Н.Н. Пути реформирования военного здравоохранения на примере Киевского гарнизона/Вовкодав Н.Н., Бойчак М.П., Хижняк Н.И.// Проблемы военного здравоохранения и пути его реформирования. Сб. науч. тр. УВМА. К., 1996. – с. 160-162.
16. Вовкодав М.М. Медико-економічні проблеми реформування охорони здоров’я//Наука і оборона. – 1998. - № 1. – с. 43-49.
17. Вовкодав М.М. Основні напрямки планування медичного забезпечення військовослужбовців та пенсіонерів ЗС України// Проблемы военного здравоохранения и пути его реформирования. Сб. науч. тр. УВМА. К., 1997. – с. 17-21.
18. Вовкодав М.М. Інтегрована истема охорони здоровя військовослужбовців у забезпеченні боєготовності ЗС України/Білий В.Я., Вовкодав М.М.//Наука і оборона. – 1999. - № 1. – с. 49-54.
19. Вовкодав М. Думки про наболіле. – Б.м. – Б.р. – 64 с.
20. Вовкодав М.М. Медико-економічні стандарти як основа організації безоплатної медичної допомоги військовослужбовцям і пенсіонерам МО України/Вовкодав М.М., Бойчак М.П., Голик Л.А.//Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2002. - № 4. – с. 72-77.
21. Вовкодав М.М Ключові стратегії розвитку Головного військового клінічного госпіталю / М.П. Бойчак, М.М. Вовкодав, Л.А. Голик // Сучасні аспекти військової медицини. Збірник наукових праць ГВКГ. – К., 2005. – Випуск 10. - С.24- 31.
22. Вовкодав М.М. Змінюються умови, але не завдання для військової медицини, яка нині також реформується//Народна армія. – 2005. – 16 квітня.
23. Вовкодав М.М. Військова медицина: п’ять перепон на шляху до одужання//Військо України. – 2006. - № 4. – с. 37-37.
Published
2019-07-01
How to Cite
Boychak, M. (2019). ON PERSONAL AND PROFESSIONAL LIFE OF THE FIRST CHIEF THERAPEUTIST OF THE DEFENSE MINISTRY OF UKRAINE, ONE OF THE ORIGINATORS OF THE MILITARY MEDICAL SERVICE REFORMING, MAJOR-GENERAL OF MILITARY MEDICAL SERVICE N.N. VOVKODAV (on the occasion of the 75th an. Ukrainian Journal of Military Medicine, 19(2), 104-114. Retrieved from https://ujmm.org.ua/index.php/journal/article/view/81